आनन्दधारा आध्यात्मिक मंच एवं वार्षिक पत्रिका

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्द:खभाग्भवेत्

आदित्य हृदय स्तोत्र

During Solar eclipse, Read the Aditya Hriday Stotra.
Aaditya hriday Stotra

Advertisements

Comments are closed.